Agrola s.r.o. Kožušice hospodaří od roku 1993 v katastrech obcí Kožušice, Malínky, Brankovice a Dobročkovice.

Agrola s.r.o.